AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY

 

straty ciepła

Rys.1.Straty energii cieplnej w typowym budynku

AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY

Planujesz termomodernizację lub remont budynku? Chcesz skorzystać z premii termomodernizacyjnej lub remontowej? W tym celu potrzebne Ci będzie odpowiednie opracowanie uwzględniające aspekty ekonomiczne i techniczne przedsięwzięcia.

Termomodernizacja budynku to długoterminowo bardzo opłacalna inwestycja, wymagająca jednak poniesienia znacznych kosztów na wstępie.  Warto więc skorzystać z pomocy finansowej oferowanej przez system Państwa w postaci premii termomodernizacyjnej bądź remontowej.

Audyt energetyczny / audyt remontowy to dokument niezbędny do uzyskania odpowiednio premii termomodernizacyjnej lub remontowej, czyli środków pieniężnych przeznaczonych na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia.

AUDYT ENERGETYCZNY budynku to opracowanie dostarczające informacji o aktualnym stanie budynku, a także możliwościach jego poprawy. Analiza ułatwia podjęcie decyzji co do ostatecznego wariantu działań modernizacyjnych wskazując optymalny zakres działa prowadzących do jak największych oszczędności energii, z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i czasu zwrotu inwestycji.

W przypadku budynków objętych premią termomodernizacyjną (na mocy ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późniejszymi zmianami) w ramach audytu wyznacza się także wysokość  należnej premii termomodernizacyjnej oraz optymalną wartość kredytu.

Wysokość premii termomodernizacyjnej

Premia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia to nawet 20% wykorzystanego kredytu, ale nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz dwukrotnośćrocznych oszczędności kosztów energii przewidywanych na podstawie audytu energetycznego.

Co można wykonać w ramach premii termomodernizacyjnej

Usprawnienia obniżające zużycie energii i koszty użytkowania budynku, które można wykonać korzystając z premii termomodernizacyjnej:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropodachu,dachu, stropu nad nieogrzewaną piwnicą, podłogi na gruncie);
 • remont lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki pogodowej,
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej i wprowadzenie podzielników zużycia ciepła w mieszkaniach,
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz instalacja urządzeń zmniejszających zużycie wody,
 • usprawnienie systemu wentylacji,
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.
 • likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła lub modernizację węzła cieplnego

AUDYT REMONTOWY budynku to dokument określający zakres przedsięwzięcia remontowego mającego na celu poprawę parametrów technicznych budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed  14 sierpnia 1961 r.Oprócz oceny stanu technicznego budynku, audyt remontowy zawiera również niezbędnych do spełnienia warunkówwykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzącychw zakres przedsięwzięcia remontowego.Opracowanie stanowiniezbędny załącznik przy ubieganiu się o premię remontową, czyli dopłatę do kredytu na potrzeby remontu.

Wysokość premii remontowej

Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15%kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

Premia remontowa obejmuje jedynie remontu budynków mieszkalnych.W przypadku, gdy część budynku stanowią lokale niemieszkalne, premia remontowa pokryje część kosztów remontu przypadającą wyłącznie na lokale mieszkalne.

Co można wykonać w ramach premii remontowej

W ramach dofinansowania w postaci premii remontowe można wykonać prace remontowe wiążące się z użytkowaniem całego budynku:

 • naprawa lub wymiana dachu wraz z ewentualnym ociepleniem;
 • wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 • naprawa lub wykonanie nowej elewacji wraz z ewentualnym ociepleniem;
 • naprawa lub wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej murów piwnicy,
 • remont klatek schodowych oraz innych pomieszczeńwspólnych (pralnia, suszarnia);
 • wymiana okien, remont balkonów (nawet jeśli służą one wyłącznie do użytku właścicieli lokali),
 • modernizacja lub wymiana systemów instalacyjnych (ogrzewanie, zimna i ciepławoda, gaz, energia elektryczna, domofony, instalacja ppoż. i inne) albo ich wprowadzenie;
 • przebudowa budynków wielorodzinnych, powodująca ich ulepszenie,
 • wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków oddawanych do użytkowania

3 thoughts on “AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *